Huisartsenpraktijk Veghels Groen geopend op 1 maart 2024!

02 maart 2024  

Op vrijdag 1 maart was het dan zo ver: onze huisartsenpraktijk Veghels Groen is geopend!

Het was hard werken de afgelopen weken en zeker nog niet alles is af, maar wel af genoeg om open te kunnen gaan en de eerste patiënten te ontvangen! We beschikken over 2 spreekkamers, een kleine balie en een wachtruimte die deels wordt gedeeld met de wachtruimte van de apotheek.

Inschrijvingen en medisch dossier

Het verwerken van alle inschrijvingen en opvragen van alle medisch dossiers blijkt wat meer tijd te kosten dan we hadden voorzien. Dit is een belangrijk en zorgvuldig proces wat daardoor tijd kost en wat we graag in één keer goed willen doen! Om deze reden kan het voorkomen dat als u belt, we soms nog niet in uw medisch dossier kunnen kijken. Dit betekent niet dat we u niet kunnen helpen, maar soms is het dan verstandig om een door u gewenste (kennismakings)afspraak dan nog even uit te stellen. Dan kunnen we u op het moment dat u komt ook echt goed helpen en beschikken we over de juiste en recente informatie uit uw dossier. U kunt hierover altijd even telefonisch overleggen, als u twijfelt over wat te doen.

Toestemming geven

Wat heel belangrijk is om zelf te doen, is het informeren van uw oude huisarts(enpraktijk) dat u toestemming geeft dat huisartsenpraktijk Veghels Groen uw dossier mag opvragen en overnemen. Als u daar geen expliciete toestemming voor heeft gegeven, mogen zij dat namelijk niet aan ons versturen.

Ook is het belangrijk om te weten, dat als uw medisch dossier nog niet volledig is ingeschreven, u ook nog geen account kan aanmaken op het patiëntenportaal www.mijngezondheid.net. Mocht u dit proberen en het lukt niet, probeert u het dan over een aantal dagen nog eens. Lukt het dan nog steeds niet, dan kunt u altijd even telefonisch met ons overleggen.

We kijken er naar uit om de komende periode met u kennis te maken en samen met u te werken aan uw gezondheid!