Handig om te weten

Spreektaal

In de praktijk spreken we Nederlands en Engels. Onze website is standaard in het Nederlands. Wanneer u onze website wilt vertalen, kun je het volgende doen:

Voor Google Chrome

  1. Klik rechts van de adresbalk op Vertalen 
  2. Klik op je voorkeurstaal
  3. Chrome vertaalt de huidige webpagina

Werkt dit niet? Probeer de webpagina te vernieuwen. Als het nog steeds niet werkt, klik je met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Klik vervolgens op Vertalen naar het [taal].

Voor Safari

Siri en Safari verwerken vertalingen altijd online. Kies op de Mac Apple-menu > 'Systeeminstellingen', klik op 'Algemeen' in de navigatiekolom en klik vervolgens aan de rechterkant op 'Taal en regio' (mogelijk moet je omlaag scrollen.) Klik linksonder op 'Talen voor 'Vertaal'.


Language

Our spoken language in practice is Dutch and English. Our website is in Dutch by default. If you want to translate our website, you can do the following:

For Google Chrome

1. To the right of the adress bar, click Translate .
2. Click on you preferred language
3. Chrome translates the current web page

Doesn't this work? Try refreshing the web page. If it still doesn't work, right-click anywhere on the page. Then click Translate to [language].

For Safari

For Safari Siri and Safari always process translations online. On your Mac, choose Apple menu > System Settings, click General in the sidebar, then click Language & Region on the right (you may have to scroll down). In the bottom left, click Translate Languages.


Geen dokterassistente

Wij zijn een praktijk met twee huisartsen en (voorlopig) geen doktersassistentes.         

We vragen u om na het afronden van uw inschrijving, een account aan te maken bij ons online patiëntenportaal: MijnGezondheid.net. Hiermee kunt u veel zaken online 24 uur per dag 7 dagen per week zelf regelen, zoals afspraken maken, uitslagen inzien en vragen stellen aan de huisarts.

Komt u er niet uit? Bel ons gerust. Als u belt krijgt u dus meteen de huisarts aan de lijn. Indien de dokter spreekuur heeft, krijgt u de mogelijkheid om een terugbelverzoek in te plannen. Voor spoed zijn wij uiteraard de gehele dag bereikbaar. 

Dit betekent ook dat als de huisarts visites rijdt er niemand op de praktijk is. Belt u dan ook altijd voordat u naar de praktijk komt, anders kan het zijn dat u voor niets komt. 

Naarmate er meer patiënten bij ons ingeschreven zijn, zullen er meer mensen werkzaam zijn en kan het na enige tijd ook gebeuren dat u als u belt een doktersassistente aan de lijn krijgt. 

Advies

Ook zonder dat u een vraag heeft, kan het voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, het gebruik van bepaalde medicatie (zoals slaapmedicatie of bepaalde pijnstillers), bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit doen we omdat we denken dat het een positieve invloed heeft op uw gezondheid.

Medicatie

In onze praktijk zijn wij terughoudend met het voorschrijven van bepaalde medicijnen zoals slaappillen en sterke pijnstillers. Het is bekend dat mensen snel afhankelijk worden van deze middelen. Alleen als het echt niet anders kan zullen wij dit voorschrijven, maar ook dan kijken of er geen andere oplossing voor uw klacht is.